Vai sarkanā automobiļa vadītājam atļauts turpināt braukt taisnā virzienā pa kreiso malējo joslu ārpus apdzīvotām vietām?
Aizliegts.
Atļauts, ja citas joslas ir aizņemtas.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.