Uz kuru no minētājiem ceļiem attiecināms termins "Galvenais ceļš"?
Ceļš ar asfalta vai bruģa segumu attiecībā pret ceļu ar grants vai šķembu segumu.
Ceļš ar grants segumu attiecībā pret ceļu bez seguma.
Jebkurš ceļš attiecībā pret vietu, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas.
Uz visiem iepriekšminētajiem ceļiem.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.