Vai nepietiekamas redzamības apstākļos, ja nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem un nedarbojas avārijas gaismas signalizācija, atļauts braukt uz stāvvietu, piestiprinot automobiļa aizmugurē avārijas zīmi?
Atļauts.
Aizliegts.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.