discount

Banners website 22_1 ru
Категория "B"
автомат или механическая кпп
Скидка - € 48,3-70% на курс теории
 • €20.7 - Курс теории
  €0.00 - Регистрация в автошколе и в CSDD
  €0.00 - Экзамен по теории
  €25.0 - Экзамен по вождению
  €0.00 - Удостоверение (учебная карта)
  €0.00 - Оформление документов
  €23.0 - Медкомиссия
  €29.0 - Курс первой помощи
  € 250 - Обязательные 20 часов вождения
 • €347,7 Всего со скидкой
 • Полная стоимость обязательного курса обучения кат. "В" на механической кпп или €413,7 на автоматической кпп.
 • Условия акции:
  При заключении договора необходимо оплатить €70,7 (€82,7 автомат) - теория и 4 последних часа вождения.
Banners website 22_2 кг
Категория "B"
механическая кпп
Лучший выбор!
Скидка - € 12510 часов вождения (механика)
 • € 69.0 - Курс теории
  € 0.00 - Регистрация в автошколе и в CSDD
  € 0.00 - Экзамен по теории
  € 25.0 - Экзамен по вождению
  € 0.00 - Удостоверение (учебная карта)
  € 0.00 - Оформление документов
  € 23.0 - Медкомиссия
  € 29.0 - Курс первой помощи
  € 125 - Обязательные 20 часов вождения
 • €271 Всего со скидкой
 • Полная стоимость обязательного курса обучения кат. "В" на механической кпп.
 • Условия акции:
  При заключении договора необходимо оплатить €194 - теория и 10 последних часов вождения.
Banners website 22_3 ru
Категория "B"
автоматическая кпп
Скидка - € 15510 часов вождения (автомат)
 • €69.0 - Курс теории
  €0.00 - Регистрация в автошколе и в CSDD
  €0.00 - Экзамен по теории
  €31.0 - Экзамен по вождению
  €0.00 - Удостоверение (учебная карта)
  €0.00 - Оформление документов
  €23.0 - Медкомиссия
  €29.0 - Курс первой помощи
  € 155 - Обязательные 20 часов вождения
 • €307 Всего со скидкой
 • Полная стоимость обязательного курса обучения кат. "В" на автоматической кпп.
 • Условия акции:
  При заключении договора необходимо оплатить €224 - теория и 10 последних часов вождения.
Banners website 22_1
B kategorija
automātiskā vai mehāniskā pārnesumkārba
Atlaide - € 48,3-70% teorijas kursam
 • €20.7 - Teorijas kurss
  €0.00 - Reģistrācija autoskolā un CSDD
  €0.00 - Teorijas eksāmens
  €25.0 - Braukšanas eksāmens
  €0.00 - Apliecība (apmācības karte)
  €0.00 - Dokumentu noformēšana
  €23.0 - Medicīniskā komisija
  €29.0 - Pirmās palīdzības kurss
  € 250 - 20 obligātas braukšanas stundas
 • €347,7 Kopā ar atlaidi
 • Obligāta B kategorijas kursa maksa ar mehānisko vai €413,7 ar automātisko pārnesumkārbu.
 • Akcijas nosacījumi:
  Līguma noslēgšanas brīdī jāapmaksā €70,7 (€82,7 ar automātisko pk) – teorijas kurss un 4 pēdējās braukšanas stundas.
Banners website 22_2
B kategorija
Mehāniskā pārnesumkārba
Labākā izvēle!
Atlaide - € 12510 braukšanas stundas (mehāniskā pk)
 • €69.0 - Teorijas kurss
  €0.00 - Reģistrācija autoskolā un CSDD
  €0.00 - Teorijas eksāmens
  €25.0 - Braukšanas eksāmens
  €0.00 - Apliecība (apmācības karte)
  €0.00 - Dokumentu noformēšana
  €23.0 - Medicīniskā komisija
  €29.0 - Pirmās palīdzības kurss
  € 125 - 20 obligātas braukšanas stundas
 • €271 Kopā ar atlaidi
 • Obligāta B kategorijas kursa maksa ar mehānisko pārnesumkārbu.
 • Akcijas nosacījumi:
  Līguma noslēgšanas brīdī jāapmaksā €194 – teorijas kurss un 10 pēdējās braukšanas stundas.
Banners website 22_3
B kategorija
Automātiskā pārnesumkārba
Atlaide - € 15510 braukšanas stundas (automātiskā pk)
 • €69.0 - Teorijas kurss
  €0.00 - Reģistrācija autoskolā un CSDD
  €0.00 - Teorijas eksāmens
  €25.0 - Braukšanas eksāmens
  €0.00 - Apliecība (apmācības karte)
  €0.00 - Dokumentu noformēšana
  €23.0 - Medicīniskā komisija
  €29.0 - Pirmās palīdzības kurss
  € 155 - 20 obligātas braukšanas stundas
 • €307 Kopā ar atlaidi
 • Obligāta B kategorijas kursa maksa ar automātisko pārnesumkārbu.
 • Akcijas nosacījumi:
  Līguma noslēgšanas brīdī jāapmaksā €224 – teorijas kurss un 10 pēdējās braukšanas stundas.

 

 

 

Pieteikties