Kādu iespaidu uz transportlīdzekļa vadītāju var atstāt alkohola koncentrācija asinīs, kas ir robežās no 0,2 līdz 0,49 promilēm?
Pieaug vēlme agresīvi braukt.
Grūtības precīzi noteikt distanci un attālumu līdz pretimbraucošajiem transportlīdzekļiem.
Abas iepriekšminētās atbildes ir pareizas.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.