Kas vadītājam jāņem vērā, kad padzīvojuši gājēji šķērso brauktuvi?
Ka viņi var bez vajadzības pēkšņi apstāties uz brauktuves.
Ka viņi, aizgājuši līdz brauktuves vidum, var griezties atpakaļ.
Ka viņi var nepareizi novērtēt brauktuves platumu, attālumu līdz transportlīdzeklim un tā braukšanas ātrumu.
Jāņem vērā visas iepriekšminētās iespējas.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.