Kādu lukturu gaisma nodrošinās labāku redzamību, braucot biezā miglā?
Tālās gaismas lukturu gaisma.
Tuvās gaismas lukturu gaisma.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.