Atļauts turpināt braukt pa iepriekš izvēlēto maršrutu diennakts tumšajā laikā, ja:
Nedeg kāds no tālās gaismas lukturiem.
Nedeg kāds no pakāļējiem gabarītlukturiem.
Nedeg neviens no priekšējiem miglas lukturiem.
Ja radies jebkurš no iepriekšminētajos gadījumos norādītajiem bojājumiem.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.