Vai atļauts apstāties vai stāvēt ceļa labajā pusē?
Atļauts apstāties un stāvēt.
Atļauts tikai apstāties.
Aizliegts apstāties un stāvēt.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.