Kādā attālumā no dzelzceļa pārbrauktuvēm transportlīdzekļiem atļauts stāvēt ārpus apdzīvotām vietām?
Ne tuvāk par 100 m.
Ne tuvāk par 50 m.
Ne tuvāk par 200 m.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.