Kādās vietās transportlīdzekļiem aizliegts apstāties?
10 m aiz pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas.
Uz bremzēšanas joslām.
5 m no gājēju pārejām.
Visās iepriekšminētās vietās.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.