Vai, velkot automobili ar lokano sakabi, velkošajā automobilī atļauts vest pasažierus?
Aizliegts.
Atļauts.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.