Kā jārīkojas zaļā automobiļa un sarkanā automobiļa vadītājiem attēlotajā situācijā?
Abu automobiļu vadītājiem jāpārkārtojas pa labi, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzekļi.
Abu automobiļu vadītājiem jādod ceļš operatīvajam transportlīdzeklim, apturot transportlīdzekļus uz nomales.
Jādod ceļš operatīvajam transportlīdzeklim.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.