Kas jādara vadītājam vispirms, lai novērstu automobiļa sānslīdi, kas radusies bremzēšanas rezultātā?
Jāpārtrauc bremzēšana.
Jānospiež sajūga pedālis (jāizslēdz sajūgs).
Jānospiež sajūga pedālis (jāizslēdz sajūgs) un jāturpina bremzēšana.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.