Kas jāņem vērā, braucot attēlā redzamajā ceļa posmā?
Ceļa posmā ir nelīdzena brauktuve.
Ceļa posmā ir bīstamas nomales.
Ceļa posma pārredzamība ir apgrūtināta, jo tam ir garenprofila lūzumi.
Visi iepriekšminētie apstākļi.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.