Vai priekšā braucoša automobiļa vadītājam attēlotajā situācijā atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus?
Atļauts, lai mijkrēslī automobilis būtu labāk pamanāms citiem vadītājiem.
Aizliegts.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.