Vai diennakts tumšajā laikā atļauts braukt uz remontvietu, iededzot avārijas gaismas signalizāciju, ja nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem?
Aizliegts.
Atļauts, piestiprinot automobiļa aizmugurē avārijas zīmi.
Atļauts.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.