Vai attēlotajā situācijā vadītājam atļauts krustojuma apgriezties braukšanai pretējā virzienā?
Atļauts.
Aizliegts.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.