Kā jārīkojas vadītājam, tuvojoties dzelzceļa pārbrauktuvei, ja luksoforā deg balts mirgojošs signāls?
Jāsamazina braukšanas ātrums, jāieslēdz zemāks pārnesums un jāpārbrauc pārbrauktuve.
Jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens, un jāšķērso dzelzceļa pārbrauktuve.
Jāšķērso dzelzceļa pārbrauktuve, jo barjera ir atvērta.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.