Kādos gadījumos kravas automobilim, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 t, atļauts iebraukt attēlā redzamās ceļa zīmes apzīmētajā zonā?
Ja kravas automobiļa īpašnieks strādā šajā zonā.
Ja kravas automobilis nogādā kravu apzīmētajā zonā.
Abos iepriekšminētajos gadījumos.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.