Vai krustojumā atļauts apgriezties braukšanai pretējā virzienā intensīvas satiksmes apstākļos, kad visas braukšanas joslas ir aizņemtas?
Atļauts.
Aizliegts.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.