Kādos virzienos atļauts braukt attēlotajā situācijā?
Taisni, pa kreisi, apgriezties braukšanai pretējā virzienā un pa labi tuvākājā brauktuvju krustošanās vietā.
Taisni, pa kreisi, tālākājā brauktuvju krustošanās vietā pa labi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā.
Taisni, pa kreisi un apgriezties braukšanai pretējā virzienā.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.