Vai alkohols nelielās devās izmaina cilvēkā uztveri?
Izmaina.
Neizmaina.
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.