Kā rīkosieties, pārbraucot krustojumu, attēlotajā situācijā?
Pārbrauksiet otrais, dodot ceļu operatīvā transportlīdzekļa vadītājam.
Pārbrauksiet pēdējais, dodot ceļu abu transportlīdzekļu vadītājiem.
Pārbrauksiet otrais, dodot ceļu vieglā automobiļa vadītājam.
Nākamais jautājums
Lūdzu atzīmējiet vienu atbildi.